Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Moderni ja tehokas ulkoasiainhallinto

Suomen turvallisuuden ja hyvinvoinnin takeena toimiva aktiivinen ulkopolitiikka edellyttää vaikuttavaa ulkoasiainhallintoa, jonka asiantuntemukseen koko valtionhallinto voi nojata.

Ulkoasiainhallinnon toimintaa ohjaavat strategisten painopistealueiden lisäksi sen arvot: yhteistyö, luovuus ja tuloksellisuus. 

Oma edustustoverkko on Suomelle elintärkeä. Ulkoasiainhallinnon voimavaroja painotetaan niihin maihin, joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys Suomen kannalta kasvaa. Joustava ja tarkoituksenmukainen läsnäolo maailmalla on tiedon ja vaikutusvallan lähde, joka lisää Suomen turvallisuutta ja hyvinvointia. 

Hallinnonalan sisäisiä prosesseja keskitetään ja kevennetään niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kiinteistöstrategian toimeenpano modernisoi ulkoasiainhallinnon toimintatapoja sekä ministeriössä että edustustoissa.

Uudella turvallisuusstrategialla ohjataan suunnittelua ja johtamista organisaation omien turvallisuusriskien hallinnassa.

Suomen ulkoisenedustautumisen rakenteen ja toimintatapojen kehittämistä jatketaan. Kehittämistyössä huomioidaan yhteistyömahdollisuudet Pohjoismaiden, Baltian maiden ja EU:n ulkosuhdehallinnon kanssa sekä Team Finland -toimintamalli.

Edustustojen tarjoamia kansalaispalveluja kehitetään uudistetun konsulipalvelulain mahdollistamilla tavoilla ja uusien digitaalisten ratkaisujen avulla.

Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään laajemmin koko hallinnonalalla, erityisesti tietojärjestelmien kehittämisessä. Nopea teknologiakehitys vauhdittaa osaltaan koko kansainvälisen toimintaympäristön muutosta, joka lisää päätöksentekoa tukevan ennakoinnin ja oikea-aikaisen analyysin merkitystä.

Ulkoasiainhallinto viestii tehokkaasti ja ajanmukaisin keinoin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusratkaisuista. Tavoite on vaikuttaa ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja lisätä Suomen ratkaisujen ymmärrystä.

Maakuvatyön tavoite on vahvistaa Suomen kansainvälistä tunnettuutta pohjoismaisena, demokraattisena sekä eurooppalaisille arvoille perustuvana yhteiskuntana. Taloudellisia ulkosuhteita edistetään laaja-alaisesti muodostettujen Team Finland -tavoitteiden eteen tehtävän maakuvatyön kautta.

Koko ulkoasianhallinnon viestintäherkkyyttä parannetaan.

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.10.2015

Takaisin ylös