Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 7.9.2017

Suomi sijoittaa naisten terveyteen ja oikeuksiin

Naisten ja tyttöjen terveys ja oikeudet etenevät Afganistanissa ja Somaliassa Suomen pitkäjänteisen työn tuloksena.

”Tyttöjen on saatava olla tyttöjä, käydä koulua ja tulla yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Heillä on oltava oikeus tehdä omat valintansa ja päättää omasta kehostaan. Ellei naisten seksuaali- ja  lisääntymisterveysoikeuksia toteuteta, myös kestävän kehityksen tavoitteet jäävät saavuttamatta”, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sanoo.

Hän avasi keskiviikkona eduskunnan väestö- ja kehitysryhmän, Väestöliiton ja ulkoministeriön seminaarin, jossa pohdittiin naisten oikeutta saada seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita hauraissa oloissa.

Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäjänä Suomi on ollut uranuurtaja. Tuloksia on tullut ja työ jatkuu. Maailman äitiyskuolleisuus on puolittunut viimeisen 25 vuoden aikana, ja tyttöjen koulunkäynti on kohentunut selvästi.

Somalian terveys
Suomi tukee Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n toteuttamaa hanketta, joka vahvistaa Somalian terveydenhuoltoa. Kuva: Aaro Ylitalo.
 

Suomen somalien työtä arvostetaan

”Somaliassa kamppaillaan isojen ongelmien kanssa. Pitkän konfliktin jäljiltä maa on erittäin hauras ja valtion rakenteet ovat heikot. Emme pysty tarjoamaan terveydenhuoltoa ja muita peruspalveluja kaikille kansalaisillemme. Maamme äitiys- ja lapsikuolleisuusluvut ovat maailman korkeimpia”, Somalian terveysministeri Fawziya Abiikar Nur kertoi.

Nur kiitteli Suomen somalien arvokasta panosta Somalian terveysjärjestelmän kehittämisessä.

Suomen somalidiasporaan kuuluvat lääkärit ja sairaanhoitajat ovat kouluttaneet kollegoitaan Somaliassa osana Suomen tukemaa hanketta. Koulutusta on saanut yli 700 terveysalan työntekijää. Hargeisan sairaalaan perustettujen äitiys- ja synnytysosastojen ansiosta lasten kuolleisuus on laskenut 24 prosentista viiteen prosenttiin.

Muutos alkaa moskeijasta

Afganistanin äitien huimat kuolleisuusluvut ovat laskeneet selvästi vuoden 2002 jälkeen. Suomi on tehnyt yhteistyötä Afganistanissa toimivan Marie Stopes -järjestön kanssa vuodesta 2003 lähtien.

 ”Työmme painottuu maaseudulle ja turvattomille alueille, joilla äitiyskuolleisuus suurin”, kertoi Marie Stopes -järjestön Afganistanin maajohtaja Farhad Javid.

Farhad Javid
Farhad Javidin mukaan tasa-avon kehittymisestä Suomessa riittää opittavaa myös muille maille. Kuva: Hanna Päivärinta

”Tärkeintä on sosiaalisten mallien ja ajattelutavan muuttaminen. Afganistanissa kulttuurin muutos tapahtuu moskeijoiden kautta. Koulutamme paikallisia naisia neuvojiksi kyliin ja teemme yhteistyötä uskonnollisten ja muiden paikallisten johtajien kanssa. Yli 200 naista toimii jo kouluttajina ja he tekevät työtä myös turvattomilla alueilla”, Javid sanoi.

”Olemme pystyneet aloittamaan seksuaalikasvatuksen muutamassa koulussa. Yhä useampi nainen valitsee jo perhesuunnittelun, ja kaikki tarjolla olevat ehkäisyvälineet viedään käsistä. Yli 60 000 naista ja miestä on saanut kauttamme tukea ja 400 lääkäriä ja kätilöä on koulutettu.”

Kansalaisjärjestöjen työn lisäksi ministeri Nur ja Farhad Javid  pitivät yksityissektorin osallistumista tärkeänä.

”Somaliassa houkuttelemme parhaillaan liike-elämää mukaan terveysjärjestelmämme kehittämiseen”, ministeri Nur kertoi.

Outi Einola-Head

Kirjoittaja työskentelee tiedottajana ulkoministeriön viestintäosastolla.

  • Suomi vahvistaa työtään kehitysmaiden naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien puolesta. Heinäkuussa työhön myönnettiin 21,3 miljoonan euroa, joka ohjataan pääasiassa YK:n väestörahasto UNFPAlle ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille.
  • Lisäksi Suomi tukee 20 miljoonalla eurolla kahdenvälisiä kehitysohjelmia Somaliassa, Afganistanissa ja Keniassa sekä humanitaarisen avun piirissä Syyriassa tehtävää työtä. Rahoitus kanavoidaan pääosin kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kautta.
  • Marie Stopes Internationalin lisääntymisterveyshanke vähentää äitiys- ja lapsikuolleisuutta sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa Afganistanissa. Suomen suunniteltu rahoitus on 4 miljoonaa euroa vuosille 2018–2020.

Takaisin ylös