Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 16.5.2017

EU-tuomioistuimelta merkittävä lausunto liittyen kauppasopimusten hyväksymiseen

Tiedote 88/2017
16.5.2017

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan unioni ei voi tehdä EU:n ja Singaporen välistä vapaakauppasopimusta yksin ilman EU:n jäsenvaltioita. Tuomioistuin toteaa 16.5. antamassaan lausunnossa, että tietyt sopimuksessa olevat määräykset kuuluvat unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan.

”Olemme tyytyväisiä, että tuomioistuimen lausunto on viimein saatu. Sen odotetaan selkeyttävän tulevien EU:n kauppasopimusten hyväksymistä”, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Tuomioistuimen lausunnon mukaan kyseessä n sekasopimus, muun muassa koska Singaporen kanssa neuvotellun sopimuksen määräykset, jotka koskevat ulkomaisia muita kuin suoria sijoituksia sekä sijoittajien ja valtioiden välistä riitojen ratkaisujärjestelmää eivät kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

”Tuomioistuimen päätös myös laajentaa EU:n kompetenssia monilla sektoreilla. Tuomioistuin näyttäisi tulkitsevan esimerkiksi työoikeutta koskevista EU:n kauppakumppanien velvoitteista sopimisen osaksi unionitoimivaltaa silloin, kun niillä on suora vaikutus kauppaan. Tämä voi avata oven reilun kilpailuasetelman varmistamiseen aiempaa monipuolisemmin”, Mykkänen korostaa.

EU ja Singapore saivat vapaakauppasopimusneuvottelut päätökseen vuonna 2014. Kyseessä on yksi EU:n ensimmäisistä laaja-alaisista kauppasopimuksista, joka kattaa tullinalennusten lisäksi useita muita osa-alueita. Sopimuksen hyväksymismenettelyjen yhteydessä komissio halusi selventää toimivaltajakoa unionin ja jäsenmaiden välillä. Komissio esitti EU-tuomioistuimelle asiaa koskevan lausuntopyynnön syyskuussa 2015.

Lisätietoja: ministeri Mykkäsen diplomaattiavustaja Marja Koskela, puh. 040 352 0463 ja yksikönpäällikkö Jukka Pesola, kauppapolitiikan yksikkö, puh. 0295 351 029

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

Tämä dokumentti

Päivitetty 16.5.2017

Takaisin ylös